Jedną z bardzo przydatnych osób podczas sprzedaży mieszkań jest rzeczoznawca majątkowy. Dzięki tej osobie można dokładnie dowiedzieć się ile jest warte konkretne mieszkanie. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego pochodzą z ustawy.

Rzeczoznawca majątkowy, aby uzyskać uprawnienia musi zdać specjalny egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Jednak żeby móc podejść do tego egzaminu trzeba posiadać wykształcenie wyższe oraz skończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Jeśli chodzi o studia podyplomowe to można je zastąpić ukończeniem studiów wyższych z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej oraz mieszkaniowej. Dodatkowo, aby rozpocząć samodzielną działalność jako rzeczoznawca majątkowy w Krakowie trzeba zaliczyć półroczne praktyki zawodowe. Jeśli nie posiada się uprawnień, a pracuje jako rzeczoznawca można liczyć na grzywnę, areszt bądź ograniczenie wolności.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
Zanim zdecyduje się na usługi rzeczoznawcy majątkowego warto pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z jego uprawnieniami. Zakres zadań jakie realizuje rzeczoznawca majątkowy jest bardzo szeroki.
– musi on prowadzić działalność zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi
– ma prawo do określania wartości nieruchomości zarówno w całości jak i ich części składowych
– rzeczoznawca majątkowy może określać także wartość szkód, które dotyczą nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje wycenę w formie pisemnej w postaci operatu szacunkowego. W wycenie określa się wartość rynkową, odtworzeniową oraz katastralną nieruchomości. Dodatkowo w wycenie powinna znaleźć się także propozycja bankowo-hipoteczna. Jeśli chodzi o metodę to wszystko zależy od danego przypadku jednak może także wynikać to z prawa. Rzeczoznawca majątkowy w takich przypadkach ma także do sporządzania wpisów oraz wyrysów i wykonywania innych czynności. Oczywiście każdy rzeczoznawca powinien powierzone mu zadania wykonywać zgodnie z przepisami prawa, najwyższymi standardami oraz w sposób subiektywny i niezależny.

Dodaj komentarz